Политика за поверителност

 

 
ВАЯ ТРАВЕЛ ЕООД е лицензиран туроператор и туристически агент с удостоверение за регистрация от Министерство на туризма № РК-01-8064 и застраховка "Отговорност на туроператора" в ЗД "ЕВРОИНС" АД със застрахователна полица № 03700100002114.
 В качеството си на администратор на лични данни, дружеството има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016г.
Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ определя съответните процедури и действия, касаещи личните данни, които събира дружеството - как и за каква цел се използват и съхраняват, как се заличават, както и условията и целта при предоставяне на трети страни.
ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на дружеството.
Молим Ви да прочетете внимателно тази Политика, преди да ползвате услугите ни.
 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Когато се свързвате с нас чрез този сайт като попълвате формата за резервация или ни пращате запитване за оферта:
 • Вашите лични данни, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер;
 • Предпочитания за пътуване;
 • Имейл съобщения, изпратени до нас и други електронни комуникации, които изпращаме до Вас и  които сте отворили, включително всички връзки в тях, върху които кликвате;
 • Социални предпочитания, интереси и дейности.
Когато купувате туристически пакети или услуги от нас онлайн или чрез имейл комуникация с нас, ние събираме и:
 • Вашата идентификация - вкл. данни от документ за самоличност като ЕГН или ЛНЧ,  дата и място на издаване, валидност на документа;
 • Информация за пътниците;
 • Финансова информация - напр. Ваша банкова сметка;
 • Чувствителни лични данни - свързани със здравословното състояние, диетични изисквания, изисквания за лица с увреждания;
 • Информация за сключване на застраховка;
 • Информация за издаване на визи - копие или оригинал на паспорт, снимка;
Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:
 • данни за Вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт;
 • информация от Вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на  достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт;
 • Информация - когато щракнете върху някои от нашите реклами, включително тези, показани на уеб сайтове на други организации;
 • Проследяващите пиксели на социални медии, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, Hotjar, Zendesk chat да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви.
 • „Бисквитките“ са малки по размер файлове, които позволяват на нашия уебсайт да събира и съхранява определен диапазон от данни на Вашия компютър, лаптоп или мобилно устройство. „Бисквитките“ ни помагат, за да можем да предоставяме важни функции и за подобряване функционалността на нашия уебсайт, и ги използваме за подобряване на клиентския опит. Моля, вижте нашата Политика за „бисквитките“. 
Лични данни, които предоставяте за други лица:
• Ние използваме лични данни за други лица, предоставени от Вас, като например тези на хората от Вашата резервация;
• Чрез предоставяне на лични данни на други хора, Вие трябва да сте сигурни, че те са съгласни на това и Ви е позволено да ги предоставите. Трябва да сте сигурни, че те разбират, как техните лични данни могат да бъдат използвани от нас, когато това е уместно.
 
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
 
Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:
Да Ви предоставим услугите ни, свързани с: а) туристическите пакети, организирани от нас или други туроператори, които продаваме; б) организирането на пътнически превоз по въздух, суша и вода; в) резервационни, визови и застрахователни услуги, свързани с туристическото пътуване;
Да Ви предоставяме информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, Messenger, имейл); ние може да Ви изпращаме информация за наши продукти и услуги, както и за оферти на други компании, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас, ако предварително сте дали съгласието си за това;
Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили запитване за оферта за пътуване, или да Ви съдействаме при настъпило застрахователно събитие по полицата, включена във Вашия пакет, да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и пазарни проучвания и изследвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни и да развиваме нашата гама от услуги и продукти;
Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в тази Информация.
Ние обработваме Вашите лични данни, въз основа на следните правни основания:
във връзка с и за изпълнение на договор за туристическа услуга, който сключваме с Вас или
за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или при предоставяне на информация на съдебните и други държавни органи или
наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи.
 
С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 За да ви предоставим продукти или услуги, поискани от Вас, ние може да споделяме лични данни с доставчици на Вашето пътуване, включително други туроператори, авиокомпании, хотели, застрахователи и транспортни фирми.
 Също така ние работим и с внимателно избрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име. Например компании, които да ни помагат в сферата на  IT услугите,  счетоводството, съхранение и комбиниране на данни, маркетинг, рекламни кампании,  проучване на пазара, и доставка на продукти и услуги.
Възможно е да се наложи да споделяме лични данни за установяване, упражняване или защита на нашите законни права с регулаторни, държавни и съдебни органи. За да  можете да пътувате,  може да бъде задължително (както това се изисква от държавните органи в точките на отпътуване и местоназначение) да се разкриват и обработват  вашите лични данни за целите на имиграцията, граничния контрол, сигурността  и борбата с тероризма или всякакви други цели, които се определят като подходящи.
Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да ги пазят и да не ги използват за собствени маркетингови цели. Ние  споделяме само  минимум  лични данни, което дава възможност на нашите доставчици и партньори на дребно да предлагат своите услуги на вас и на нас.


КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго, колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните Ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас и 5 (пет) години след изтичане на последния Ви договор за покупка на туристическа услуга, сключен с нас или чрез нашето посредничество.


КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ?

Съгласно приложимото законодателство, Вие имате следните права:
Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
Правото да поискате коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас;
Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни -– когато то се основава на наш легитимен интерес, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;
Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;
Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.
 
Настоящата Политика за поверителност, приета през месец септември 2019г., се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Република България или ЕС.
 
Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Политика за поверителност на тел. + 359877514000 или на имейл: office@vayatravel.bg

Дестинации

Всички дестинации